Copyright © 2015 by 'Graafies Creative'  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@graafies-creative.nl
       Over het boek

‘QPO, Korps Mariniers sinds 1665’ is de titel van het boek dat Arie Booy schreef over het korpsjubileum. QPO (Qua Patet Orbis, zo wijd de wereld strekt) omdat dit de kreet is die iedere marinier kent en gebruikt. Zoals Amerikaanse mariniers met Semper Fi uitdrukken dat ze altijd trouw zijn aan elkaar, zo gebruiken Nederlandse mariniers QPO om hun bijzondere gevoel van verbondenheid uit te drukken.

Booy: ,,De focus van het boek ligt op de laatste 75 jaar. Mijn doelgroep is (oud)mariniers. Ik wil de belevenissen van mensen die nu leven, vastleggen. Hun verhaal is divers en avontuurlijk. De Tweede Wereldoorlog, de oorlogen daarna in Indonesië, Korea en Nieuw-Guinea, maar ook de tientallen vredesmissies die de inzet van het korps wereldwijd bepaald hebben, komen aan bod. Daarnaast is er  aandacht voor de ontwikkeling van het Korps Mariniers tot een bijzondere eenheid voor behoud en verdediging van de rechtsstaat. De rol van mariniers in het bestrijden van terreur begon in 1977 met het bevrijden van gegijzelde treinreizigers bij De Punt, maar loopt door tot vandaag de dag.''

In 350 jaar is het Korps Mariniers vaak van organisatievorm veranderd. ,,Wat bleef is de bijzondere korpsgeest van de militairen die goed genoeg bevonden zijn om er deel van uit te mogen maken. Ook dat aspect komt ruim aan bod. De afgelopen vijf jaar heb ik gesproken met mariniers van alle rangen en standen. Maar ook met burgers die dienstplichtig waren in de jaren veertig, vijftig en zestig. Wat hen kenmerkt is de trots op de groep waar toe ze behoren of behoord hebben. Velen maken deel uit van het Contact Oud-Mariniers en houden door reünies en onderlinge steun de korpsgeest levend.''
,,Voor dit boek heb ik de wereld bereisd. Ik sprak mariniers boven de Poolcirkel en in de tropen. Ik interviewde militairen die naar Afghanistan of de Afrikaanse jungle gingen. Daarnaast zocht ik mariniers op in hun kazernes in Doorn, op Texel en in Rotterdam. Ik bezocht aspirant-mariniers op hun eerste bivak en deelde de krappe ruimte met scherpschutters in een stoffig snipersnest op een heuvel in Curaçao.
Ik zag het afleggen van de eed op het vaandel en woonde ceremonies bij waarin eer bewezen werd aan hen die het hoogste offer brachten. Ik zat in een donker landingsvaartuig vlak voor de bestorming van een vreemde kust en zag mariniers de heuvel op rennen waar achter de vijand verschanst lag. Als opstapper voer ik mee aan boord van de amfibische transportschepen Johan de Witt, Rotterdam en Karel Doorman. Op de Noordzee rook ik de kruitdamp van een punt 50 machinegeweer en zag die zware kogels in het water plonsen om vervolgens doel treffen. Ook ging ik naar Vlissingen waar de toekomst bepaald wordt door de nieuwe kazerne voor de mariniers.''

,,Al deze ervaringen heb ik gebruikt voor  ‘QPO, Korps Mariniers sinds 1665’. Ik schreef het op eigen initiatief, maar met ruimhartige medewerking van de marine.  Als journalist van de Helderse Courant volg ik de Koninklijke Marine op de voet. Eerder leidde dit tot een boek over het 525-jarig bestaan van de marine in 2013 en een uitgave over het Koninklijk Instituut voor de Marine in 2014. Na deze twee ‘marineblauwe boeken’ in 2015 dus een ‘groen’ boek. Ik hoop er het jarige korps en al zijn (oud)mariniers recht mee te doen. ‘’
Home

Pagina-voorbeelden

Over het boek

Pakkende verhalen

Boeken
Arie Booy


Bestellen en contact